دکتر هیرش سلطان پناه
نام کاربری
رمز عبور
 
  ثبت‌نام
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
پيشنهاد روشي براي بدست آوردن تابع ارجحيتهاي تصميم گيرنده و بکار گيري آن در بهين سازي چند پاسخه در روش سطح پاسخ- مجله مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، پذیرش
ارائه مدلی جهت برآورد میزان پیشرفت پروژه با معیارهای چندگانه- مجله علمي پژوهشي مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، تابستان 90
مقایسه انتظارات و اداراکات مشتریان از عملکرد شرکت مخابرات کردستان با استفاده از مدل سرکوال- فصلنامه فراسوی مدیریت دانشگاه آزاد تبریز
بکارگیری و مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی- مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
ارائه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه- مجله علمي پژوهشي مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دانشجویان عزیز کلاس تحقیق در عملیات پیشرفته ساعت دو تا چهار پنج شنبه بیست و چهارم مهر و مدیریت طرحهای توسعه ساعت یازده و نیم جمعه بیست و پنجم مهر تشکیل نخواهد شد.
دانشجویان عزیزی که درس روش تحقیق و ماخذ شناسی پیشرفته دارند لازم است کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی تالیف دکتر غلامرضا خاکی را تهیه نمایند.
دانشجویان عزیز که در نیمسال اول 94-93 در تحقیق در عملیات پیشرفته دارند لازم است کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات دکتر منصور مومنی را تهیه فرمایند.
دانشجویان عزیز شروع سال تحصیلی 94-93 را صمیمانه تبریک عرض می نمایم امیدوارم در این سال علاوه بر موفقیت علمی، دنیا شاهد روزهای بهتر باشد. کرامت و ابروی تمام انسانها حفظ، وجهان صلحی پایدار را تجربه نماید.
دانشجویان عزیز که درس مدیریت طرحهای توسعه در نیمسال اول 94-93 دارند لازم است کتاب استاندارد مدیریت طرح ویرایش سوم ترجمه سیامک حاجی یخچالی، سرمد کیانی و وحیدرضایوسفی از انتشارات آریانا قلم را تهیه نمایند.